Wykładowcy

Nauczyciele akademiccy Politechniki Wrocławskiej

 • Dr hab. prof. nadzw. Stanisław Januszewski, Wydział Architektury
  Historyk techniki
 • Dr hab. prof. nadzw. Janusz Dobesz, Wydział Architektury
  Historyk architektury
 • Dr inż. Maciej Madziarz, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
  Historyk górnictwa

Wykładowcy spoza PWr o udokumentowanym dorobku naukowym, dydaktycznym, zawodowym

 • Dr inż. Sławomir Łotysz, Uniwersytet Zielonogórski
  Historyk techniki
 • Mgr inż. Ryszard Majewicz, Fundacja Otwartego Muzeum Techniki
  Specjalista z zakresu budownictwa wodnego
 • Dr inż. Wojciech Preidl, Politechnika Śląska
  Historyk górnictwa
 • Dr inż. Waldemar Affelt, Politechnika Gdańska
  Historyk budownictwa
 • Dr inż. arch. Krzysztof Wielgus, Politechnika Krakowska
  Historyk architektury militarnej