Zjazd IV – Pomniki techniki Ostrawy

Sesję czwartą, która odbyła się w dniach 17-19.06,  akcentującą społeczne aspekty ochrony dziedzictwa przemysłowego i pożytki płynące z ochrony zabytków techniki zorganizowano w Czechach, w Ostravie i Kopřiwnicy, kończąc ją w Zabrzu, w skansenie górniczym „Królowa Luiza”, w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i na przysposabianym do nowych zadań szybie Maciej.


Leave a Reply