Zjazd IX – Muzea budownictwa drogowego, górnictwa solnego oraz przemysłu nafty i gazu

Sesja prowadzona była w Muzeum Drogownictwa w Szczucinie, w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce i w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukaszewicza w Bóbrce (woj. małopolskie). Instytucje te były jej współorganizatorem, a dzięki uprzejmości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i dyrektora Muzeum w Szczucinie Pana Marcelego Bochenka, nota bene absolwenta pierwszej edycji Studiów Podyplomowych Archeologii Przemysłowej, korzystaliśmy z gościnnych pokoi hotelu muzealnego. On też, wraz z Burmistrzem Szczucina Janem Sipiorom serdecznie witał nas i Słuchaczy nowej edycji Studium Archeologii Przemysłowej, edycji prowadzonej już przez Fundacje i Świdnicką Radę Federacji SNT NOT. W Bóbrce czerpaliśmy z gościnności i wiedzy Pana Czesława Bobka, prezesa Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza, przygodę w wyrobiskach Muzeum Żup Krakowskich zawdzięczamy zainteresowaniu naszymi studiami ze strony Dyrektora Muzeum Pana prof. dr hab. Antoniego Jodłowskiego. Wszystkim serdecznie dziękujemy a pieśni o Marcelim śpiewać będą również nasi potomkowie.


Leave a Reply