Zjazd V – Bydgoszcz i Kanał Elbląski

Sesję V (7-10.07.2011) połączyliśmy dnia pierwszego z Akademią Archeologii Przemysłowej, dotowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Dzięki pomocy Żeglugi Bydgoskiej, z jej Prezesem na pokładzie, dr inż. Edwardem Ossowskim odbyliśmy rejs po Bydgoskim Węźle Wodnym, od śluzy Miejskiej do śluzy Brdy Ujście i jazu walcowego Czersko Polskie. Towarzyszył nam również Stanisław Wroński – Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, autor programu rewaloryzacji BWW i wyspy Młyńskiej. Dzięki temu pokład statku ożywiała stała rozmowa o rewaloryzacji centrum Bydgoszczy, zwrotu miasta ku rzece i problemach żeglugi turystycznej.

8 lipca słuchacze wysłuchali kilku wykładów a sali użyczyła nam słynna i zasłużona dla Żuław Biblioteka Elbląska im. Cypriana K. Norwida. Wystąpili m.in. Adriana Tarakan z RZGW w Gdańsku. Przybliżyła program rewaloryzacji i modernizacji budowli Kanału Elbląskiego, którego realizacja podjęta zostanie już w końcu tego roku. Tomasz Esden-Tempski z Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej mówił o przyszłości żeglugi turystycznej Kanału Elbląskiego a Jerzy Domino z elbląskiej Delegatury Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przybliżył kolekcję dóbr kultury materialnej obszaru cywilizacyjnego Kanału Elbląskiego. Tyle goście, kursowe zaś wykłady głosili Stanisław Januszewski, Ryszard Majewicz i Sławomir Łotysz. Kontynuowali je dnia następnego w Izbie Tradycji na pochylni Buczyniec.

Po sesji laboratorium obszaru cywilizacyjnego prowadzono w Rybinie, słynnej dwoma mostami zwodzonymi, klapowymi i unikatowym mostem obrotowym kolejki wąskotorowej, wciąż czynnej. Tutaj spotkaliśmy się również z Przewodniczącym Kapituły Bractwa Mokrego Pokładu Zbigniewem Priebe.

W sobotę 9 lipca dzięki życzliwości Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej laboratorium prowadziliśmy na statku, na trasie Elbląg-jez. Druzno-pochylnia Buczyniec. Tutaj słuchaliśmy wykładów i odkrywaliśmy sekrety maszynowni i innych budowli pochylni.zz

W niedzielę odwiedziliśmy śluzę Miłomłyn i akwedukt na jez. Karnickim. W czasie sesji korzystaliśmy z gościny w pałacu w Janowie, co też wszystkim polecamy.

 


Leave a Reply