Zjazd X – Muzea papiernictwa, górnictwa złota, siłownie energetyczne Kotliny Kłodzkiej

Styczniowa sesja Studiów Podyplomowych, połączona ze Studium Archeologii Przemysłowej NOT/FOMT, odbyła się w dniach 13.01 -15.01 w zabytkowej Kopalni Złota w Złotym Stoku, w Krosnowicach k/Kłodzka w jedynej utrzymanej w Polsce siłowni energetycznej – cieplnej z 1906 i 1910 r. oraz w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju (1605).

Zabytkowa Kopalnia Złota w Złotym Stoku, może pochwalić się frekwencją ponad 150.000 turystów rocznie. To nadzwyczajne dzieło sztuki górniczej udostępnione zostało dzięki kompetencji, entuzjazmowi i wysiłkowi Elżbiety Szumskiej, od lat kilku występującej w roli Gwarka.

Krosnowicka siłownia zachwyca pozostającym tutaj niemalże kompletnym wyposażeniem technicznym, nie tylko silnikami parowymi czy generatorami, także marmurowymi tablicami nastawczymi, aparaturą kontrolno-pomiarową rozdzielni, nawet budką telefoniczną. Dzięki uprzejmości Bolesława Laburdy zawdzięczamy spotkanie także z siłownią wodną na terenie dawnych zakładów włókienniczych. Siłownią nadzwyczajną o proweniencji sięgającej lat 40. XIX w., znamienną 54 oryginalnymi budowlami hydrotechnicznymi, zwłaszcza kanałem prowadzącym wodę z rzeki Biała Lądecka na turbiny wodne, na znacznym odcinku od połowy XIX w. prowadzonym ponad poziomem terenu. Siłownia ta, niegdyś mechaniczna (maszyny włókiennicze napędzano bezpośrednio z wału turbiny) a od ok. 1904 r. mechaniczno-elektryczna, w części produkująca energię elektryczną dla potrzeb zakładów, a od lat 60. XX w. pracującą wyłącznie w roli zakładowej elektrowni wodnej, od lat zaś 90., od upadku fabryki włókienniczej, jako Mała Elektrownia Wodna, wciąż działa w oparciu o wyposażenie techniczne pochodzące z lat 1904-1918.


Leave a Reply