Zjazd VI – Przemysł wiejski i siłownie wodne Gorc i Podhala

Sesję prowadzono w Ochotnicy Górnej i Dolnej, w Obidzy, Niedzicy, Trybszu, Bukowinie Tatrzańskiej i in. Zajęcia laboratoryjne odbywały się w zakładach wytwórczych czerpiących energię z siły wody, na budowlach hydrotechnicznych siłowni wodnych, przy maszynach i urządzeniach stanowiących wyposażenie technologiczne młynów, tartaków, foluszy, kuźni etc. Mowa była o przemyśle wiejskim Gorc i Podhala, o tradycjach regionu i stylach życia, o bogatej jego kulturze. Prowadzono spotkania z twórcami techniki i kultury, z właścicielami młynów, tartaków i innych, organizowano posiady. Słuchacze znajdowali okazję smakowania wyrobów miejscowej, tradycyjnej kuchni. Clou programu sesji stanowiło spotkanie ze społecznością wsi Ochotnica Dolna i Górna i udział w Konferencji „Tożsamość Karpat”, z inicjatywy Sołtysa Zdzisława Błachuta prowadzonej w Wiejskim Ośrodku Kultury.


Leave a Reply